Visa Doanh Nhân

Chi tiết visa L1-Thị Thực Doanh Nhân

Không có quy định gì về việc Vợ, chồng và/hoặc con của đương đơn xin visa L-1 nộp đơn xin

Đối tượng và các điều kiện để xin visa doanh nhân

– Tính chất của doanh nghiệp ở Mỹ và Việt Nam (chức năng kinh doanh) không cần phải giống nhau

Visa không định cư Hoa Kỳ– Diện doanh nhân L-1 có ưu điểm gì

Nhà quản lý được chuyển sang Mỹ để điều hành doanh nghiệp ở Mỹ phải đã và đang làm việc

Điều cần biết khi chọn dịnh cư Hoa Kỳ diện doanh nhân EB-5

Trực tiếp tạo ra 10 cơ hội việc làm chính thức, làm việc toàn thời gian, trong đó không bao

Thị thực đến Hoa Kỳ có những loại nào

Lưu ý: nhiều đương đơn xin thị thực đã bị tổn thất tiền bạc hay bị cấm vào Hoa Kỳ

Nhọc nhằn khi ‘săn’ visa doanh nhân đi Hoa Kỳ

Trong khi đó, đại diện một đơn vị chuyên làm dịch vụ visa định cư, du lịch tại quận 1,