Chính phủ mỹ yêu cầu nhà xây mới phải lắp pin năng lượng mặt trời

Ủy ban Nhập khẩu California tính toán, tính chung, quy định mới này sẽ khiến chi phí xây nhà tăng thêm khoảng 9.500 USD nhưng trong dài hạn sẽ tiết kiệm được 19.000 USD nhờ giảm tiền điện trong hơn 30 năm.

Quyết định trên đã được Ủy ban Năng lượng California lấy biểu quyết với 100% ý kiến tán thành. Từ năm 2020, quy định này sẽ có hiệu lực. Chính quyền cũng yêu cầu các công trình nhà ở xây mới phải đảm bảo yêu cầu về bộ lọc không khí.

Quy định này dù khiến các gia đình phải tốn thêm chi phí xây dựng nhưng trong dài hạn sẽ giúp tiết kiệm tiền điện hàng tháng.

Ủy ban Nhập khẩu California tính toán, tính chung, quy định mới này sẽ khiến chi phí xây nhà tăng thêm khoảng 9.500 USD nhưng trong dài hạn sẽ tiết kiệm được 19.000 USD nhờ giảm tiền điện trong hơn 30 năm.

Theo Hiệp hội Công nghiệp xây dựng California, tại bang California, hiện có khoảng 20% ngôi nhà xây mới đã lắp đặt tấm năng lượng mặt trời. Trong năm 2017, bang này đã cấp phép xây dựng cho 56.111 ngôi nhà một hộ và 57.328 ngôi nhà đa hộ.

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *