Hoàn tất giai đoạn xây dựng tòa tháp 3 MiamiCentral

Thông báo 3 MiamiCentral (“3MC”), một trong những thành phần thuộc dự án MiamiCentral, đã hoàn tất và người thuê nhà đã bắt đầu di chuyển vào tòa nhà văn phòng Loại A.


Bản tóm tắt tiến độ và những điểm nổi bật của dự án sau đây:

Brightline là người thuê đầu tiên di chuyển vào 3MC và hiện chiếm khoảng 24.000 SF diện tích văn phòng cho thuê.
Công ty tư vấn kỹ thuật HNTB dự kiến ​​di chuyển vào khoảng 18.000 SF không gian văn phòng tại 3MC trong vài tuần tới.

Trung tâm 2 MiamiCentral và Central Fare dự kiến ​​sẽ hoàn thành trong Q2/2018.
Khu dân cư tại MiamiCentral đang được xây dựng đúng tiến độ và sẽ hoàn thành vào năm 2019.

Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2017, $193,7 Triệu đã được chi cho Dự án MiamiCentral ước tính đã tạo ra khoảng 1.200 công việc đủ điều kiện.

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *